Kullanıcı Sözleşmesi

BU SÖZLEŞME, Akademi ABONESİ OLARAK SİZ RK Academy KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

RK Academy’den FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ rizakadilaracademy.com / rizakadilaracademy.net / rizakadilarakademi.com / rkacademy.biz adresinden işaretleyeceğiniz kutucuk ile SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ

 1. TARAFLAR
  • [] adresinde mukim Dr. Rıza Kadılar Academy ( RK Academy”) ile KULLANICI arasında (“SİZ”) akdedilmiştir. SÖZLEŞME’de RK Academy ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.
  • İşbu Sözleşme, : rizakadilaracademy.com / rizakadilaracademy.net / rizakadilarakademi.com / rkacademy.biz web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde, ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan KULLANICI ile Akademi arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
  • Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA, AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. TANIMLAR

Adres: e-posta adresi sosyal medya hesabı dahil Kullanıcı’nın Hizmet talebinde belirttiği her türlü sanal veya fiziki adresi,

Eğitmen: Platform’a eğitim vermek amacıyla üye olan Kullanıcı’yı,

Hizmet: Fikri ve Sınai Hak Mülkiyeti RK Academy’ye ait olan, Kullanıcı’nın Platform üzerinden sesli ve görüntülü, canlı veya banttan takip edebildiği veya sunabildiği kişisel gelişim içeriğinin sunulması hizmetlerini

Kullanıcı: Platform’a eğitim vermek veya eğitim almak amacıyla üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet’lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

Platform: : rizakadilaracademy.com / rizakadilaracademy.net / rizakadilarakademi.com / rkacademy.biz isimli web sitesi ve mobil uygulamalarını,

ifade eder.

 1. KONU
  • İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform’da sunulan Hizmet’in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile RK Academy’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
  • KULLANICI, : rizakadilaracademy.com / rizakadilaracademy.net / rizakadilarakademi.com / rkacademy.biz web sitesinde yer alan “üye ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya Platform’u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME’yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, Platform’a kayıt olmamalı ve Platform’u kullanmamalıdır.
  • Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, Kullanıcı’nın bu sözeşmeyi tüzel kişi adına onaylamaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımlardan yetkisiz olarak işlem yapmış olan KULLANICI ve tüzel kişi ile birlikte müteselsilen sorumludur.
 2. PLATFORM’UN KULLANIMI
  • Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin olarak RK Academy tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmektedir.
  • Platform’da yer alan içerik, eğitim ve yazılım (materyal) KULLANICI tarafından kendi kişisel eğitimi ve bilgilenmesi amacıyla kullanılabilir.
  • Hizmet’ten faydalanabilmek için Platform üzerinden RK Academy’ye üyelik kaydı yaptırılması gerekmektedir. Üyelik kaydı için KULLANICI geçerli bir e-posta adresi dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz bilgiler sağlamalı ve üyelik süresince buna devam etmelidir. Hesabın izinsiz kullanımlarında oluşan hasar veya zarardan (RK Academy veya 3. Kişilere) KULLANICI sorumludur.
  • Üyelik, Platform’un ilgili bölümünden, KULLANICI olmak isteyen gerçek kişi tarafından Platform’a üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve RK Academy tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan KULLANICI olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  • KULLANICI olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve RK Academy tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya RK Academy tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Aksi durumun RK Academy tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri RK Academy tarafından iptal edilecektir.
  • RK Academy KULLANICI’ya, Platform üzerinden sunulan Hizmet’ten faydalanması için lisans sağlamaktadır. İşbu lisans, KULLANICI’ya aldığı Hizmet’i herhangi bir şekilde yeniden satmaya (hesap bilgilerini bir alıcıyla paylaşmak veya kursu yasa dışı indirmek ve torrent sitelerinde paylaşmak dahil) yönelik bir hak vermez. Yasal ve daha eksiksiz bir ifadeyle RK Academy, KULLANICI’ya her türlü koşul veya sınırlandırmalara uygun şekilde gerekli tüm ücretlerini ödemiş olduğu Hizmet’e ve bağlantılı içeriklere yalnızca KULLANICI’nın kişisel, ticari olmayan, kişisel gelişim amacı kapsamında Platform’da yayımlanan içerikleri görüntülemek ve dinlemek ile sınırlı, münhasır olmayan ve başkasına devredilemeyen bir hak verir. KULLANICI, aksi RK Academy tarafından belirtilmedikçe Platform üzerinden aldığı hiçbir Hizmet’i çoğaltamaz, dağıtamaz, iletemez, devredemez, satamaz, yayamaz, kiralayamaz, paylaşamaz, kiraya veremez, değiştiremez, uyarlayamaz, düzenleyemez, türev eserlerini oluşturamaz, alt kullanım hakkını veremez veya başka bir şekilde aktaramaz.
 3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Platform’da sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.
  • Platform’da sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, Platform’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. KULLANICI, Platform’u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. Platform’u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz. KULLANICI, Platform’daki eğitimlere“: rizakadilaracademy.com / rizakadilaracademy.net / rizakadilarakademi.com / rkacademy.biz” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir.
  • KULLANICI, RK Academy’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya bilgilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, Platform’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Hizmetler’den faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.
  • KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, RK Academy’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz.
  • KULLANICI, Platform’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
  • KULLANICI, Platform’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket edemez veya bu eylemleri yapması için üçüncü şahısları teşvik edemez.
  • KULLANICI, RK Academy ‘nin tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmaz. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, RK Academy ‘in bundan doğacak herhangi bir dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, RK Academy ‘nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve RK Academy ‘nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Eğitmen, Kullanıcılar Platform’da yayımlanması için kurs içeriğini Platform’a yükleyebilir, canlı olarak eğitim verebilir ve ayrıca ilgili kursa kaydolan öğrencilerle iletişim kurabilirsiniz. Her iki durumda da Eğitmen, kanunlara ve “Eğitmen Şartları”sözleşmesine uymak ve diğer Eğitmenlerle Kullanıcıların haklarına saygı göstermeli, herhangi bir hakkı ihlal etmemelidir. ülkenizdeki geçerli yerel veya ulusal kanun ya da düzenlemeleri ihlal eden hiçbir kurs, yanıt, yorum veya başka içerik yayımlayamaz. Eğitmen tarafından Platform  ve Hizmet  aracılığıyla yayımlanan her türlü kurs, içerik, görüntü  dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü eylemdenve bunların sonuçlarından yalnızca Eğitmenler sorumludur.
 • KULLANICI, RK Academy ‘nin yazılı iznini almaksızın, “mirror” veya “frame” tekniğiyle Platform’da herhangi bir kısmı başka bir mecrada yayınlayamaz Platform’a bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla bağlantı yapamaz.
 • KULLANICI, RK Academy’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, sesleri vb efektleri bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, bunları değiştirmemeyi, bunların bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve bunları herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
 • KULLANICI, Platform’un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. Platform’un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.
 • KULLANICI, Platform’da açmış olduğu hesabına ilişkin tüm bilgileri, şifresini gizli tutmakla yükümlüdür. Şifresinin veya hesabının iradesi dışında ele geçirilmesi durumunda KULLANICI, bu durumu derhal RK Academy ‘ye aksi takdirde RK Academy’nin hesabının veya şifresinin izinsiz kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.
 • KULLANICI, Platform’a erişmek ve/veya Platform’u kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarını temin etmekten ve bunların bakımını sağlamaktan sorumludur. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, Platform’da BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, RK Academy ‘nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan RK Academy’nin sorumlu olmayacağını, RK Academy ‘nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul ve beyan eder.
 1. RK ACADEMY’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • RK Academy, Platform’da sunmakta olduğu Hizmetler için üyelik aidatı, Hizmet bedeli gibi isimler altında KULLANICI’dan veya üçüncü kişi Platform ziyaretçilerinden ücret alabilir. RK Academy Hizmet karşılığı veya üyelik sebebiyle alınacak ücreti KULLANICI’ya Hizmet’in sunulmasından veya üyelik başvurusundan önce bildirir.
  • RK Academy’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘bağlantı’ verebilir. Bu bağlantılar sadece referans kolaylığı nedeniyle RK Academy tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında RK Academy’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • RK Academy, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
  • RK Academy, önceden haber vermeksizin Platform’da ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. RK Academy önceden haber vermeksizin varsa KULLANICI’nın ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiği Hizmetleri kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.
  • RK Academy, KULLANICI’nın en veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı “Hesabım” bağlantısı altındaki Bülten Aboneliği linkinden bu izni kaldırabilir.
  • RK Academy, dilediği zaman Platform’da ve Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. RK Academy tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak uymakla yükümlü olduğunuz kural ve koşullar, RK Academy tarafından Platform’da ilan edilecek olup KULLANICI için ilan tarihi itibariyle bağlayıcı olacaktır.
 2. FİKRİ MÜLKİYET
  • Platform’dan elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi RK Academy’dir. BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, 554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE SAİR MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.
  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. Platform’da yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz.
  • KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece Platform’da sunulan Hizmetler’ ilişkin münferit kullanım hakkına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan hak, RK Academy’nin bu SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde Platform’a erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.
  • KULLANICI, RK Academy’nin ve/veya Platform’un içerik, ortam veya Platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
  • KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, Platform’un kullanımı sırasında Platform’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Platform’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya RK Academy’ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.
  • RK Academy tarafından Platform’da sunulan hizmetleri, RK Academy bilgileri, RK Academy telif haklarına tabi çalışmaları, RK Academy ticari markaları, RK Academy ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
  • KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı RK Academy’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.
  • Eğitmen, Eğitmen Anlaşması kapsamında, RK Academy ‘de yayımlanan kurslarında veya eğitimlerinde RK Academy ‘ye, öğrencilere kurs lisansı sunması için bir lisans verir. Bu, kursa kaydolan öğrencilere kursun alt lisansını verme hakkının RK Academy’de olduğu anlamına gelir. Bir Kullanıcı ücretli ya da ücretsiz bir kursa kaydolduğunda RK Academy ‘den RK Academy platformu ve Hizmetler aracılığıyla kursu görüntülemek için bir lisans almış kabul edilir; kaydın lisans sahibi RK Academy ‘dir. Kurslar Kullanıcılar’a satılmaz; sadece kurslardan faydalanma hakkı (“Lisans”) verilir. Lisans, Kullanıcı’nın kursu herhangi bir şekilde yeniden satmaya (hesap bilgilerini bir alıcıyla paylaşmak veya kursu yasa dışı indirmek ve torrent sitelerinde paylaşmak dahil) yönelik hiçbir hak vermez.
 3. SORUMLULUK SINIRI
  • Platform’da Eğitmen tarafından Kullanıcı’ya sunulan her türlü kurs, içerik ve eğitimden sadece Eğitmen RK Academy’ye, Kullanıcı’ya ve 3. Kişilere karşı sorumludur. Bunlara ilişkin Kullanıcı veya 3. Kişilerden RK Academy’ye yönetilecek herhangi bir hak, talep, ceza, dava, icra ve7veya zarar tazmini dahil her türlü iddiaya karşı RK Academy uygun gördüğü eylemi gerçekleştirir. RK Academy bu doğrultuda doğrudan veya dolaylı olarak yüklenmek durumunda kaldığı her türlü ödemeyi veya taahhüdü Eğitmen’e rücu edecektir. Eğitmen bu durumda, RK Academy’nin taleplerini derhal, defaten ve nakden yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Platform kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere KULLANICI açısından asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerin pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sosyal paylaşım sistemi olarak kullanılır. RK Academy “olduğu gibi satış” esasları dahilinde Hizmetler için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. RK Academy aynı zamanda RK Academy içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. RK Academy’nin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden RK Academy sorumlu değildir.
  • RK Academy, RK Academy’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • KULLANICI, RK Academy ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. RK Academy’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup RK Academy ‘in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • RK Academy, Platform’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Platform’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup RK Academy, Platform’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. RK Academy, (a) Platform’da sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) RK Academy’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • Platform’un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan RK Academy sorumlu değildir.
  • RK Academy hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan RK Academy sorumlu değildir.
  • Hukuki yollardan elde edilmeyen veya RK Academy tarafından Platfom’un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan RK Academy sorumlu değildir.
  • Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan RK Academy sorumlu değildir.
  • Platform’un kullanımının mümkün olmaması nedeniyle veya Platform’daki içerik ve Hizmet’in alınamaması sebebiyle KULLANICI veya 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan RK Academy sorumlu değildir.
  • Her durumda, RK Academy nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, RK Academy ‘in bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu RK Academy için varsa ödenmiş olan Hizmet bedeli ile sınırlıdır.
 4. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
  • RK Academy, işbu Sözleşme’nin koşullarına ilişkin olan değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden Platform’dan ilan eder ve aynı süre zarfında Kullanıcı’ya uygun bir uzaktan iletişim aracılığı vasıtasıyla bu tasarrufunu bildirir. Kullanıcı işbu sürenin sonuna kadar Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Bu süre içerisinde Kullanıcı değişikliklere itiraz etmez ise bunları kabul etmiş addedilir.
 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ
  • KULLANICI, Platform’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
  • KULLANICI, Platform’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, RK Academy ‘nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  • İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu Platform’u kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın Platform’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
  • İşbu SÖZLEŞME uyarınca KULLANICI’nın sahip olduğu Platform’u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; KULLANICI, Hizmetleri, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda RK Academy tarafından, KULLANICI’ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI’nın Platform üzerinden Hizmet alma hakkı sona erdirilecektir.
  • KULLANICI’nın, Sözleşme’de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, RK Academy’in sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın RK Academy’ye erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan hakkını iptal etme hakkı vardır.
  • RK Academy, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları veya buna sebebiyet verecek herhangi bir emareyi tespit etmesi ya da adli makamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından bir talimat verilmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın Platform’u kullanma hakkını durdurabilir veya işbu Sözleşme’yi feshedebilir.
  • KULLANICI, bu Sözleşme’nin sona ermesi üzerine, RK Academy’in talep etmesi halinde, RK Academy’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 2. DEVİR
  • KULLANICI RK Academy’nin yazılı izni olmaksızın bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları ilişkili kişiye veya 3. kişilere devredemez.
  • KULLANICI, RK Academy ‘nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, RK Academy ‘in bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.
 3. MÜCBIR SEBEPLER
  • Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, salgın hastalık, yangın, grev, lokavt, RK Academy’nin herhangi bir Kamu Kurumu tarafından faaliyetlerine izin verilmemsi veya Platform’un erişimine engel olması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 120 (yüzyirmi) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak
 4. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  • Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümünde yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin olduğu kabul etmişlerdir.
 5. KİŞİSEL VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
  • RK Academy ‘ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan RK Academy Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla Platform’a KULLANICI adına erişimden RK Academy sorumlu değildir. KULLANICI’ların, Platform’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak RK Academy’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI RK Academy’ten zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. RK Academy ‘in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Kişisel Verilere ilişkin Aydınlatma Metni ile RK Academy Gizlilik ve Çerez Politikası: rizakadilaracademy.com / rizakadilaracademy.net / rizakadilarakademi.com / rkacademy.biz sitesinde yer almaktadır.
  • KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla RK Academy hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. BÖLÜNEBİLİRLİK
  • Eğer işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz ya da geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılmamış kabul edilecektir ve diğer hükümleri etkilemeyecek ve geçersiz kılmayacaktır.
  • İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla hükmünün geçerliliğini yitirmesi veya bir kanun, yönetmelik veya yetkili bir makam tarafından verilen nihai karar ertesi geçersiz kılınması halinde, diğer hükümler bağlayıcılıklarını ve kapsamlarını koruyacaktır. Geçersiz ve hükümsüz ilan edilen hükümler, ilk başta kararlaştırılan hükümler ile anlam ve kapsam bakımından en yakın hükümler ile değiştirilecektir.
 1. İMZA
  • Kullanıcı, Sözleşme’ye ve eklerine İnternet Adresi’nden veya diğer uzaktan iletişim aracı ile erişebilir. İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmış ve Kullanıcı tarafından Uzaktan İletişim Aracından elektronik kopyasına ulaşılmıştır. İşbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.
 2. TEBLİGAT
  • Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 (otuz) gün zarfında Sözleşme taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.